Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaEmigranto užrašai

Kasmetinės atostogos: trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimas

10/07/2013

Taip pat skaitykite

Į Lietuvą grįžusi Indrė Martinkėnaitė: „Turi įrodyti, kad esi reikalingas“ Interviu su Kelias į žvaigždes dalyve – Ramune Gaigalaite Paramos vakaras Londone Londono Madų Savaitėje pristatyta lietuvės kolekcija alsuoja ispaniška aistra ir uždrausta meile

Ne paslaptis, jog tautiečių tarpe sklando begalė mitų apie mokesčius ir darbo teisę Jungtinėje Karalystėje. Business Help UK Group specialistai sutiko išsklaidyti susikaupusius mitus ir apžvelgti darbdaviams ir darbuotojams svarbias darbo teisės nuostatas, susijusias su šiuo metų laiku ypač aktualiais atostogų bei poilsio dienų klausimais. 

Kalendoriniuose metuose yra 52 savaitės ir viena diena. Kaip žinia, kiekvienam tiesiogiai įdarbintam asmeniui (angl. employee) priklauso atostogos, tačiau daugeliui iškyla klausimas – kiek? Šis faktorius priklauso nuo keletos dalykų. Norėdami atsakyti į šį klausimą, pirmiausia rekomenduojame peržvelgti darbo sutarties punktą, nurodantį kiek atostogų Jums priklauso. Dažniausiai tai būna išdėstyta darbo sutarties „Statement of Particulars Of Employment“ skiltyje.

Ką daryti, jei neturite savo darbo sutarties arba jos niekada taip ir nepasirašėte? Juk dažnai išgirstame klausimą: „Jei nepasirašiau darbo sutarties, ar tai reiškia, jog dirbu nelegaliai?“ Ne, tikrai ne. Net jeigu ir neturite darbo sutarties, Jus gina Jungtinės Karalystės įstatymai. Jums priklauso atostoginiai pinigai ir kitos darbuotojų teisės pagal įstatymus.

Neturint darbo sutarties, pagal JK įstatymus Jums priklauso 5.6 savaitės per metus. Kitaip tariant norint paskaičiuoti tikslų atostoginių dienų skaičių galima tai padaryti dirbamų dienų kiekį per savaitę padauginus iš 5.6. Pavyzdžiui jei dirbate penkias dienas per savaitę, tuomet Jums priklauso 28 atostogų dienos. Žinoma, į šių dienų skaičių įsiskaito ir nacionalinės šventės, kitaip dar vadinamos Bank Holidays. Tad jei Bank Holidays dienomis Jūs nedirbate, tačiau apmokėjimą už jas gaunate, iš paskaičiuotų 28 atostoginių dienų turite jas išminusuoti. Išimtis taikoma darbo kontraktams, kuriuose nurodoma, jog Jums apmokamos standartinės atostogos plius Bank Holidays.

Kitas dažnas klausimas – jeigu dirbu per Bank Holidays ar darbdavys privalo mokėti didesnį valandinį mokestį? Didesnis nei eilinės darbo dienos apmokėjimas įstatymiškai nepriklauso, tačiau kai kurie darbdaviai pasirinktinai savo nuožiūra gali nustatyti  aukštesnį darbo užmokestį darbo dienomis dėl darbuotojų gerovės bei produktyvios darbinės moralės palaikymo.

Taip pat svarbu paminėti, jog atostogas dažniausiai turime išnaudoti per vienus atostoginius metus (angl. Holiday Year). Dauguma žmonių, net ir daugelį metų išdirbę JK nustemba susidūrę su faktu, jog atostoginiai metai nesutampa su finansiniais ar kalendorinais metais. Įprastai atostogų negalime „persinešti“ į kitus metus, t.y. jų neišnaudojus, jos tiesiog prarandamos.

Atostogos tik pradėjus dirbti

Metinės atostogos 5.6 priklauso išdirbus pilnus metus. Jei tik pradėjote dirbti, pagal įstatymą Jums priklauso po 1/12 atostoginių dienų kiekvieno mėnesio pirmąją dieną kaskart pridedant po 1/12 iki metų pabaigos.

Klausiate, ar Jums priklauso atostogos išėjus iš darbo? Taip. Įstatymas teigia, jog Jums išėjus iš darbo turi būti sumokėti atostoginiai pinigai už nepanaudotas dienas, kurios Jums priklausė iki paskutinio išdirbto mėnesio.

Ar galima atostogas pasiimti kada tik norisi? Visas vienu metu? Ar būtina iš anksto perspėti darbdavį?

Deja, Jūs kaip darbuotojas taip pat turite tam tikrų įsipareigojimų prieš darbdavį. Vienas jų yra suderinti metines atostogas (angl. Annual leave) su įmonės vadybininku arba kitu atsakingu asmeniu. Sutartyje gana dažnai būna nustatyti laikotarpiai, kada negalima atostogauti. Įprastai tai būna periodai, kai įmonėje daugiausiai darbo, pvz. Kalėdos.

Sutartyje dažniausiai yra punktas, nusakantis, jog darbuotojas vienu metu negali pasiimti daugiau nei dviejų savaičių atostogų vienu metu. Išskirtinėmis aplinkybėmis darbdavys gali nuspręsti ar ignoruoti šią taisyklę ir leisti darbuotojui atostogauti pagal jo pageidavimus ar ne.

Kas įvyksta, jei darbuotojas nepaisydamas taisyklių išeina neapmokamoms atostogoms? Nusižengus šiems sutarties punktams, kraštutiniais atvejais darbuotojas gali būti atleistas iš darbo. Darbuotojui susirgus atostogų metu, jam neleista pasiimti papildomų atostogų.

Kiek atostogų priklauso dirbantiems puse etato? Jei dirbate nepilnu etatu (angl. Part-time), Jūsų atostoginės dienos yra paskaičiuojamas pagal išdirbamų dienų skaičių. Pavyzdžiui, dirbant dvi dienas per savaitę, per metus Jums priklauso 11 atostoginių dienų (2*5.6=11.2). Jei dirbate slenkamu grafiku, nepastovias valandas arba šiuo metu Didžiojoje Britanijoje ypatingai populiarėjančiu kontraktu „Zero Hours Contract“, tuomet atostoginių dienų skaičiavimas yra kiek sudėtingesnis. Tokiu atveju Jums pirmiausia reikia išvesti dirbamų valandų vidurkį. Šiuo klausimu Jums gali padėti Business Help UK specialistai, kurie ne tik nemokamai Jums paskaičiuos priklausančių atostoginių valandų kiekį, bet ir pakonsultuos ar teisingai Jūsų kompanija paskaičiavo mokesčius ir kiek jų galite atsiimti.

Tėvų išeitinės dienos bei išeiginės, skirtos artimiesiems

Ne paslaptis, jog nemažai tėvų, auginančių vaikus, vis dar nepakankamai gerai žino savo teises darbovietėje. Tačiau auginantiems atžalas, nevertėtų nerimauti ištikus bėdai ar susirgus vaikui,- vaikų turintys darbuotojai turi išsirtines teises. Business Help UK specialistai mielai sutiko pasidalinti informacija apie tėvų išeitines dienas bei išeigines dienas, skirtas artimiesiems.

Darbo teisės įstatymai numato, jog darbuotojams, įmonėje išdirbusiems metus, turi būti suteikta galimybė gauti nemokamas išeitines dienas. Tokiu atveju tėvams, auginantiems ne vyresnius nei penkerių metų atžalas, leidžiama pasinaudoti ne daugiau nei trylikos savaičių nemokamų išeitinių laikotarpiu už kiekvieną vaiką.

Išskirtinės sąlygos taikomos tėvams, auginantiems neįgalius vaikus. Tėvai turi teisę gauti ne ilgesnį nei aštuoniolikos savaičių nemokamų išeitinių laikotarpį. Tėvams leistina tokia galimybe pasinaudoti bet kokiu metu iki tol,  kol neįgaliam vaikui sukaks aštuoniolika metų.

Verta paminėti tai, jog įmonėje išdirbus metus laiko, Jums bus leista pasinaudoti tik keturių savaičių laikotarpiu skirtą nemokamos išeitinėms. Darbo  teisės įstatymai neapibrėžia laikotarpio kada pasiimsite nemokamas išeitines atostogas, tačiau tai turi būti ne mažiau nei savaitės laikotarpis. Darbuotojai neturi teisės gauti išeitines atostogas mažiau nei savaitės laikotarpio, išskyrus tuos atvejus, jei jų vaikas yra neįgalus.

Žinoma, Jūsų teisės yra ribojamos ir tam tikrais įsipareigojimais. Norėdami pasinaudoti nemokamomis išeitinėmis atostogomis, Jūs privalote tinkamai informuoti savo darbdavį. Darbo teisės įstatymas nustato, jog apie tai privalote raštu informuoti darbdavį likus ne mažiau nei 21 dienos laikotarpiui. Prašyme turi būti nurodomos tikslios išėjimo bei grįžimo datos. Po nemokamų tėvystės išeitinių dienų Jūs turite neginčytiną teisę grįžti į tas pačias pareigas, kurias užėmėte prieš paliekant darbovietę. Priešingai nei prieš išeitines dienas, grįžtant į darbovietę, Jūs neprivalote raštu informuoti darbdavio.

Darbdavys turi teisę iš Jūsų pareikalauti dokumentų, įrodančių vaiko amžių ar neįgalumą. Svarbu paminėti ir tai, jog darbdavys turi visišką teisę Jums nesuteikti galimybės gauti nemokamas išeitines dienas. Toks atsakymas yra leistinas jei Jūsų išėjimas sukels trukdžių įmonės veiklai. Taip pat darbdaviui suteikiama teisė atidėti Jūsų sprendimą tam tikram laikotarpiui, tačiau ne ilgesniam nei šešeriems mėnesiams.

Išeiginės dienos artimiesiems

Darbuotojai turi teisę pasiimti nemokamų darbo dienų įvykus nelaimei šeimoje ar artimiesiems. Tai dažniausiai susiję su neplanuotais ir nenumatytais įvykiais, kurie ištiko Jus ar artimiausius šeimos narius. Darbo teisės įstatymai apibrėžia, jog šeimos nariams ar artimiesiems priskiriami Jūsų sutuoktiniai, tėvai, vaikai ar kitas asmuo, gyvenantis kartu (išskyrus atvejus, jei jis yra Jūsų nuomininkas).

Išeiginės dienos privalo būti suteikiamos tokiais išskirtinais atvejais kaip:

  • gimimo;
  • mirties;
  •  susižalojimo;
  • siekiant išspręsti problemas, susijusiais su artimo žmogaus liga ar priežiūra;
  • įvykus incidentui vaiko mokykloje;
  • kitų nelaimingų atsitikimų atvejais.

Darbo teisės įstatymas neapibrėžia laiko tarpo, kurį darbuotojas gali pasiimti. Kiekvienu nelaimės atveju skiriamas individualus laiko tarpas, atsižvelgiant į ištikusios nelaimės aplinkybes. Darbuotojas privalo raštu informuoti darbdavį kuo įmanoma anksčiau apie įvykusią nelaimę. Taip pat neapibrėžiama kiek kartų per metus Jūs turite teisę prašyti išeiginių atsitikus nelaimei. Vis tik darbo teisės įstatymas pabrėžia, jog darbdavys turi teisę nesuteikti Jums išeiginių dienų tokiu atveju, jei žinojote apie gręsiančią nelaimę.

Teisę į išeitines, ir dažniausiai net mokamas, atostogas turi ir gimusio vaiko tėtis. Tačiau apie tai Jus konsultuos Business Help UK  specialistai jau kitame EuroPlius numeryje „Motinystės ir tėvystės atostogos“.

Darbo teisės klausimais konsultuoja Business Help UK Group specialistai www.bhukgroup.com