Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaFinansai

Valstybės kontrolė pateikė Seimui 2012 metų veiklos ataskaitą

18/03/2013

Taip pat skaitykite

"Swedbank" traukiasi iš Rusijos, ragina klientus skubiai uždaryti sąskaitas Projektų valdymo sistema padidins „Idea prima“ kuriamą pridėtinę vertę klientams ERK pranešimas: visuomenė bus sąžiningai informuojama apie euro įvedimo procesą JAV žiniasklaidos grupės "Gannett" ketvirčio pelnas smuko 5 proc.

Kaip ir kiekvienais metais, Valstybės kontrolė pateikė Seimui veiklos ataskaitą, kurioje pristatyti svarbiausi praėjusių metų institucijos darbai. Ataskaitoje apžvelgti valstybinių auditų rezultatai, institucijos veiklos rodikliai ir jų tobulinimas, bendradarbiavimas su audituojamais subjektais ir kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

Pristatydama valstybinių auditų rezultatus, valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė pažymėjo, kad 2012 metais baigtų 50 finansinių (teisėtumo) auditų metu buvo audituota beveik 23 mlrd. Lt 2011 metais panaudotų valstybės biudžeto asignavimų ir pateikta per tūkstantį rekomendacijų, kaip tinkamai valdyti valstybės turtą ir finansus. Dauguma rekomendacijų buvo įgyvendintos jau iki 2012 metų pabaigos.

Praėjusiais metais prioritetine veiklos auditų sritimi pasirinkus viešojo sektoriaus paslaugų teikimą, buvo atskleistos veiklos problemos teikiant paslaugas piliečiams valstybės įstaigose ir institucijose. Be to, ankstesniais metais atlikę viešųjų pirkimų sistemos apžvalgą, valstybiniai auditoriai ir toliau gilinosi į viešųjų pirkimų vykdymo problemas. Ataskaitoje paminėti svarbiausi 2012 metais baigtų 22 veiklos auditų metu nustatyti trūkumai.

Siekiant didinti valstybinių auditų poveikį, efektyviai naudoti turimus išteklius ir tobulinti darbuotojų profesinę kompetenciją, toliau buvo vykdomos institucijos veiklos tobulinimo priemonės. Ataskaitoje pristatomos šešios institucijos veiklos tobulinimo kryptys. Tobulinant institucijos veiklos planavimą ir stebėseną, 2012 metais pradėta diegti informacinė sistema, kuri apims Valstybės kontrolės veiklos planavimą, vykdymą ir stebėseną, audito rezultatų apskaitą, personalo ir dokumentų duomenų valdymą.

2012 metų veiklos ataskaitoje pristatyti ir svarbiausi tarptautinio bendradarbiavimo renginiai. Vienas iš jų – Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų vadovų susitikimas, kuriame Lietuvai patikėta 2013 metais pirmininkauti Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų vadovų Ryšių palaikymo komitetui. Be to, valstybiniai auditoriai dalyvavo dviejų tarptautinių auditų veikloje, vieną iš jų – koordinavo.

Pasak Giedrės Švedienės, „įgyvendindami 2012 metų valstybinio audito programą nuosekliai siekėme užsibrėžtų tikslų ir į 2013 metus atėjome pasirengę naujiems iššūkiams – planuojame nacionalinio ataskaitų rinkinio auditą, dar intensyviau gilinsimės į problemas, kurios kyla teikiant visuomenei viešojo sektoriaus paslaugas“.

bns.lt