Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaGyvenimo ritmu

Vedybų sutarčių ypatumai Jungtinėje Karalystėje

21/11/2013

Taip pat skaitykite

Psichologinės pagalbos telefonų atstovai sveikina siekį skirti išskirtinį dėmesį savižudybių problemai Velykos Mėlynasis pirmadienis - prasčiausia metų diena? Jaunoji atlikėja GJan – pirmasis pasirodymas Londone

 

Jungtinė Karalystė išsiskiria tuo, kad yra susiskirsčiusi į keturis regionus, tad ir šeimos santykiams taikytina teisė yra skirtinga kiekviename regione. Velso ir Anglijos regionuose taikytina viena teisė, o Škotijoje – kita. Atskirai pagal regionus ir aptarsime kaip sudaryti, į ką atkrepti dėmesį ir kokią naudą duoda vedybų sutartys Jungtinėje Karalystėje.

Norint aptarti, kaip galima sudaryti vedybų sutartis ir ar jos bus naudingos, iš pradžių reikia aptarti, ar Jungtinėje Karalystėje apskritai yra sutuoktinių turto teisinis režimas ir kaip jis veikia. Sutuoktinių turto teisinis režimas pasako, kokia nuosavybė yra laikoma bendra, o kokia yra išimtinai priskirtina asmeninei vieno iš sutuoktinių nuosavybei.

Anglijos ir Velso regijonuose nėra sutuoktinių turto teisinio režimo, nėra bendrosios sutuoktinių nuosavybės, todėl santuoka iš esmės nedaro poveikio nuosavybės atžvilgiu, tačiau ištuokos atveju teismai turi labai plačias galias veikti ir priimti plataus spektro sprendimus (angl. ancillary relief), kaip pvz., perkelti ar parduoti nuosavybę, paskirti turtą į patikros fondą, skirti vienkartines išmokas ar periodinius mokėjimus ir t.t. (tai numatyta 1973 m. Santuokinių proceso įstatymo 21 str.). Kadangi pati santuoka nedaro poveikio nuosavybės atžvilgiu, tai ir nuosavybė negali būti priskirta išimtinai bendrai sutuoktinių nuosavybei.

Škotijoje taikoma modifikuota atskirojo turto sistema, tačiau pagal bendrai taikomą taisyklę santuoka nedaro poveikio teisei į nuosavybę (1985 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 24 str.). Tačiau ši nuostata turi svarbių pakeitimų, tokių kaip: sutuoktinis turi įstatymų nustatytą teisę gyventi sutuoktinių namuose, net jei jie priklauso išskirtinai kitam sutuoktiniui. Skyrybų atveju sutuoktinių turtui taikomas teisingo padalijimo principas, kuris paprastai reiškia turto padalijimą į lygias dalis. Taip pat kitą pergyvenęs sutuoktinis turi tam tikras apsaugotas teises sutuoktinio mirties atveju ir testamentinio paveldėjimo atveju, jis paprastai gauna visą turtą. Taip pat Škotijoje taikoma prezumpcija, kad namų ūkio reikmenys įgyti besiruošiant santuokai ar santuokos laikotarpiu priklauso po lygiai, net jei juos pirko vienas sutuoktinis ( 1985 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 25 str.).

Žinant, koks sutuoktinių turto teisinis režimas taikomas atitinkamuose regionuose galima pakalbėti apie tai, kaip sutuoktiniai gali keisti turto teisinį režimą ir kaip tai reikia padaryti. Anglijoje ir Velse sutuoktiniai gali sudaryti vedybų sutartis, tačiau teisme ištuokos atveju visada gali prašyti pritaikyti papildomas teisių gynimo priemones ( angl. ancillary relief). Vedybų sutartis šiuo atveju gali būti ir yra labai svarbus veiksnys turto paskirstymui ištuokos atveju, į kurį teismas atsižvelgia panaudodamas savo galias. Sutartis nebus pripažįstama teisinga, jei joje pakenkiama kuriam iš vaikų, susijusių su šia sutartimi. Sutartis turi būti sudaroma reimiantis teisingumo principu, o ne tam, kad būtų siekiama gauti kažkokias išmokas ar kompensacijas. Nors sutarčiai nėra taikoma jokių formalių reikalavimų, jos nereikia registruoti registre, tačiau sutuoktiniams primygtinai rekomenduojama pasinaudoti nepriklausomomis teisinėmis konsultacijomis bei atskleisti visą savo turtą ir tai įrašyti į sutartį. Jei to nėra ar negali būti padaryta, sutartyje reikėtų atitinkamai užregistruoti tokį sutuoktinio atsisakymą. Vedybų sutartis galima sudaryti ir keisti iki santuokos ir santuokos laikotarpiu ir net po santuokos. Žinoma, sutarties poveikis priklauso nuo aplinkybių esančių ištuokos metu, ir paprastai sutarties sąlygos galioja tik ištuokos atveju, nes Anglijoje ir Velse nėra sutuoktinių turto teisinio režimo. Ten taip pat gana įprasta sudaryti sutartis dėl nuosavybės pasidalinimo išsituokiant ir vėliau jas galima keisti teismo sprendimais.

Škotijoje sutuoktiniai gali laisvai tvarkyti savo nuosavybę, kaip jie nori. Nėra parengta jokių sutuoktinių turto teisinių režimų, kuriuos sutuoktiniai galėtų pasirinkti. Vedybų sutartims taikomi įprasti formalumo reikalavimai. Taip pat nėra ir specialių registrų vedybų sutartims registruoti. Pora bet kuriuo metu gali pasidalinti turtą ir nurodyti, kada toks pasidalinimas įsigalios. Taip pat gali ir bet kada keisti sutartį, nebent jie nebenkontroliuoja savo turto, pvz. yra paskyrę jį vedybų sutartimi į vedybų sutarties patikos ar šeimos patikos fondą, tokiu atveju turto jie pasidalinti jau nebegali.

Apibendrinant viską, kas išdėstyta, vedybinė sutartis ištuokos atveju gali palengvinti turto dalybas, jei ji atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus ir teismas nepritaikys papildomų apsaugos priemonių vienam iš sutuoktinių ar vaikams. Dėl to žinoma, sudarinėjant tokias sutartis geriausia pasitarti su teisininkais, kurie patars, kaip geraiau pasidalinti turtą ir kokias sąlygas geriausia įrašyti tokioje sutartyje.

 

Parengė VŠĮ „Atgauk algą“