Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaPinigai

AB „Linas Agro Group“ pajamos viršijo 2 mlrd. litų, bendrasis pelnas išaugo iki 157 mln. litų

01/09/2013

Taip pat skaitykite

Azijos biržų indeksai traukia žemyn BTA pernai draudėjams kompensavo 83 mln. litų nuostolių Lietuva turi galimybę 2015 metais įsivesti eurą Neatsakingai skolintis pradedama dar mokykloje, pastebi ekonomikos mokytojai

AB „Linas Agro Group“ 2012–2013 finansinių metų dvylikos mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 2,043 mlrd. Lt ir buvo 53 % didesnės, nei ankstesniais metais (1,338 mlrd. Lt). Grupė pardavė 1,78 mln. tonų įvairių žemės ūkio produktų bei prekių žemės ūkiui, t. y. 32 % daugiau, nei ankstesniais metais (1,35 mln. tonų).

Bendrasis pelnas buvo rekordinis įmonei ir siekė 157 mln. litų, 65 % daugiau nei 2011–2012  finansiniais metais (95 mln. Lt).

Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA) buvo 126 mln. Lt (palyginti su 127 mln. Lt ankstesniais metais). Grynasis pelnas, tenkantis įmonei, beveik nepakito ir buvo 87 mln. Lt (palyginti su 89 mln. Lt ankstesniais finansiniais metais).

Per ataskaitinį laikotarpį AB „Linas Agro Group“ įsigijo Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovę, logistikos įmonę UAB „Jungtinė ekspedicija“ bei vieną didžiausių Lietuvoje žemės ūkio technikos, sėklų ir grūdų saugyklų įrangos pardavėjų  UAB „Dotnuvos projektai“.

 

Grupės konsoliduotos veiklos sąnaudos dėl kelių įmonių įsigijimų augo 63 % ir siekė 80 mln. Lt.

„Rezultatai rodo, kad einame teisingu keliu. Be naujų grūdų saugyklų ir investicijų į jas, net ir esant geram grūdų derliui Lietuvoje, nebūtume galėję parduoti 1 milijono tonų grūdų ir aliejinių sėklų – dvigubai daugiau nei pernai. Mūsų grūdų saugyklos priėmė 556 tūkstančius tonų įvairių grūdų, t. y., 53 % daugiau nei pernai. Kitos investicijos taip pat pasiteisino. Vien UAB „Dotnuvos projektai“ padidino mūsų Grupės pajamas 190 mln. litų.

Matome aiškią tolesnio augimo perspektyvą ir visose srityse, kuriose dirbame, ir regiono mastu. Rugpjūčio 16 d. gavome Konkurencijos tarybos leidimą įsigyti turto valdymo įmonę UAB „Žemės ūkio investicijos“, valdančią Panevėžio rajono Žibartonių žemės ūkio bendrovę, ruošiamės įmonės perėmimui. Taip pat šiemet tikimės gauti Latvijos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimą įsigyti Latvijos paukštininkystės įmonių grupę,“ – sako AB „Linas Agro Group“ generalinis direktorius Darius Zubas.

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams, žaliavas bei prekes žemės ūkio produkcijos gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, prekes ir paslaugas žemės ūkio gamybai teikianti UAB „Dotnuvos projektai“, lignino biokuro gavybos įmonė UAB „Lignineko“, logistikos įmonė UAB „Jungtinė ekspedicija“ bei kt. įmonės. Kartu su partneriais AB „Linas Agro Group“ valdo grūdų saugojimo paslaugas teikiančią Karčemos kooperatinę bendrovę. Liepos mėnesį AB „Linas Agro Group“ yra paskelbusi apie ketinimą įsigyti Latvijos paukštininkystės įmonių grupę.

Grupės įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Viso Grupėje dirba 1039 darbuotojai.

Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.

Tomas Tumėnas