Buhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaFinansai

Reikšminga 2011 m. ES biudžeto išlaidų dalis – ir vėl neteisėta

15/03/2013

Taip pat skaitykite

Indijos rupijos kursas smuko iki naujo rekordo JAV dolerio atžvilgiu JAV doleris silpsta euro atžvilgiu Euras stiprėja JAV dolerio atžvilgiu Euras stiprėja JAV dolerio atžvilgiu

Europos Audito Rūmų narė Rasa Budbergytė Valstybės kontrolės specialistams pristatė Europos Audito Rūmų 2011 metų audito ataskaitą ir pagrindinius 2011 m. Europos Sąjungos (ES) biudžeto vykdymo aspektus, apžvelgė, kaip Lietuva atrodo tarp šalių narių, taip pat supažindino su Europos Audito Rūmų veiklos pokyčiais.

Audito Rūmų vertinimu, pagrindinės ES finansinės ataskaitos yra teisingos, tačiau mokėjimuose iš ES biudžeto auditoriai nustatė reikšmingą 3,9 proc. klaidų lygį – iš viso 5 mlrd. eurų ES lėšų panaudoti klaidingai arba neteisėtai. Klaidų lygis atspindi viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, netinkamą arba neteisingą ES bendrai finansuojamų projektų deklaruotų išlaidų skaičiavimą ar ūkininkų deklaruotus per didelius žemės plotus ir kt.

Panaudojant lėšas labiausiai buvo klystama Kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir sveikatos politikos srityse, kur 7,7 proc. lėšų buvo panaudotos neteisingai ar neteisėtai. Kita sritis, kurioje daug pažeidimų – Regioninė, energetikos ir transporto politika. Čia tokios išlaidos siekė 6,0 proc. Nustatyta, kad visose atskirai patikrintose ES išlaidų srityse, išskyrus Išorės santykių, pagalbos ir plėtros bei Administracinių išlaidų sritis, reikšminga dalis lėšų panaudota pažeidžiant teisės aktus.

Europos Komisijos ir valstybių narių kontrolės sistemos buvo efektyvios tik iš dalies, nes beveik kas antrame auditorių patikrintame mokėjime iš ES biudžeto nustatyti teisės aktų pažeidimai. Pasak R. Budbergytės, nors ES kontekste Lietuva atrodo gerai, tačiau kaip ir kitose šalyse, aktualia problema ir toliau išlieka viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai.

„Galima matyti ir kai kuriuos teigiamus pokyčius, palyginti su praėjusiais metais. Tačiau akivaizdu, kad ES lėšų valdymą reikia gerinti. Europos Komisija ir valstybės narės privalo griežčiau laikytis jau nustatytų taisyklių bei tobulinti programų poreikio vertinimą. Kalbant apie naują 2014–2020 metų finansinį laikotarpį, būtina toliau paprastinti taisykles, ypač svarbu, kad valstybės narės pasitvirtintų sektorinės politikos programas, tikrai sukursiančias pridėtinę vertę“, – Europos Audito Rūmų rekomendacijas apibendrino R. Budbergytė.

Europos Audito Rūmai yra viena iš penkių pagrindinių Europos Sąjungos institucijų – tai nepriklausomas ES finansų išorės auditorius, kuris padeda tobulinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausomas ES piliečių finansinių interesų sergėtojas. R. Budbergytė dirba Europos Audito Rūmų kolegijoje, prižiūrinčioje ES žemės ūkį ir gamtinius išteklius.

bns.lt