Muzikantai

PradžiaDienos naujienos

Didesnes 2012 metų paskutiniųjų mėnesių išlaidas lėmė objektyvūs veiksniai

18/03/2013

Taip pat skaitykite

Audra arbatinuke? Internete verda ginčas dėl Hitlerio Bangladeše susirgo 450 drabužių siuvyklos darbuotojų, įtariamas užterštas vanduo G. Liaudanskas-Svaras: "Emigrantai yra dalis tos pačios Lietuvos, kurios dalis esu ir aš" „Samsung“ pradeda registraciją į pirmąją kasmetinę Europos programų kūrėjų dieną

2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (2011-12-20 Nr. XI-1823) 15 str. 1 d. buvo įrašyta nuostata, kuria remiantis asignavimų valdytojo prisiimti įsipareigojimai, vykdomi iš valstybės biudžeto lėšų, per pirmus du 2012 metų ketvirčius negali viršyti 46 procentų metinės asignavimų sumos, o per pirmus tris 2012 metų ketvirčius – 67 procentų metinės asignavimų sumos. Ši nuostata 2012 metais nebuvo taikoma darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, socialinėms išmokoms, pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais priemonėms finansuoti, taip pat išlaidoms, finansuojamoms iš asignavimų valdytojų įmokėtų į valstybės biudžetą įmokų. Taigi, laikantis įstatymo, Seimo kanceliarijos 2012 m. IV ketvirčio asignavimai sudarė trečdalį (33 proc.) biudžetiniams metams patvirtintų asignavimų.

2012 m. valstybės biudžete Seimo kanceliarijai patvirtinti visi asignavimai (84 366 tūkst. Lt) metų pradžioje teisės aktų nustatyta tvarka paskirstyti ketvirčiais taip: I ketv. – 17 mln. Lt, II ketv. – 19,9 mln. Lt, III ketv. – 19,2 mln. Lt, IV ketv. – 28,3 mln. Lt.

Taigi, didesnes išlaidas paskutiniaisiais metų mėnesiais lėmė visiškai objektyvūs veiksniai, vienas jų – netolygus metų asignavimų paskirstymas ketvirčiais.

Per 2012 m. IV ketv. Seimo kanceliarijos reprezentacinės išlaidos sudarė 606 tūkst. Lt. Pabrėžtina, kad antrąjį praėjusiųjų metų pusmetį ypač suintensyvėjo Seimo kanceliarijos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens darbai – atrinkti suvenyrai, leidiniai, atliktos viešųjų pirkimų procedūros, todėl vien reprezentacijos reikmėms pirmininkavimo renginių metu paskutinįjį 2012 metų ketvirtį buvo panaudota 242 tūkst. litų (tai sudarė 40 proc. visų IV ketv. reprezentacijai panaudotų išlaidų).