Buhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaEuropa

'Daryk kaip mes, daryk geriau už mus“ – sakė Prancūzijos atstovai

07/06/2013

Taip pat skaitykite

Prie Ukrainos sienos susisprogdino vyras su suklastotu pasu Vakarykščiai įvykiai Ukrainoje - tai buvo kruvinasis sekmadienis Prancūzijos ekonomikos atsigavimas prasidėjo, sako prezidentas Kanų kino festivalio atidarymą trikdė lietus ir nedraugiška kritika

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas kartu su Prancūzijos Respublikos ambasada, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Seimo Europos informacijos biuru 2013 m. birželio 6 d. surengė seminarą „Kaip dalyvaujamoji demokratija ir decentralizuotas bendradarbiavimas prisideda prie vietos reikalų tvarkymo“. Renginyje dalyvavo Prancūzijos Respublikos ambasadorė  Maryz Bernio (Maryse Berniau), svečiai iš Prancūzijos Pjeras Punjo (Pierre Pougnaud), Žanas Dešej (Jean Deshayes), Ženevjeva Severin (Geneviève Severin), Seimo nariai, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, savivaldybių, vietos bendruomeninių organizacijų ir jų asociacijų atstovai.

Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas sveikinimo kalboje pažymėjo, kad ši tema yra svarbi kuriant pilietinę visuomenę ir stiprią vietos savivaldą, kad be aktyvaus ir efektyvaus vietos valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendravimo ir bendradarbiavimo tvarkant vietos reikalus sunku pasiekti norimą gyvenimo kokybės pagerėjimą tiek atskiroje savivaldybėje, tiek ir visoje šalyje.

Ekspertai iš Prancūzijos papasakojo apie Prancūzijoje sukauptą dalyvaujamosios demokratijos ir decentralizuoto bendradarbiavimo patirtį, pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip Prancūzijos komunų gyventojai įtraukiami į vietos reikalų sprendimą. Jie pažymėjo, kad dialogas tarp vietos valdžios ir vietos bendruomenės atsiranda tik tuomet, kai pasitikima vietos valdžia, kai vietos valdžia veiklą vykdo skaidriai, išgirsta jai teikiamus „paprastų“ žmonių siūlymus ir siekia juos įgyvendinti. Nord Pas de Calais regiono tarybos tarptautinės ir regioninės partnerystės skyriaus vadovė supažindino su šio regiono vykdomus decentralizuoto bendradarbiavimo projektus, apie naudą ir pažangą, kurią projektai, vykdomi su kitais Prancūzijos regionais, taip pat kitų šalių – Vokietijos, Lenkijos, Afrikos valstybių regionais atneša šiam 4 mln. Gyventojų turinčiam vienam iš 27 Prancūzijos regionų.

Vidaus reikalų viceministro Algimanto Juocevičiaus pranešimas apie Lietuvoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius piliečių dalyvavimą tvarkant vietos reikalus, įtikino seminaro dalyvius, kad Lietuvoje taip pat egzistuoja galimų taikyti dalyvaujamosios demokratijos formų įvairovė (apklausos, viešieji svarstymai, dalyvavimas savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų darbe, peticijos, gyvenamųjų vietovių atstovai-seniūnaičiai ir pan.), tačiau vietos gyventojai aktyvumo nerodo dėl įvairių, tiek nuo vietos valdžios, tiek ir nuo jų pačių priklausančių priežasčių.

Vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plikšnys ir Lietuvos savivaldybių asociacijos administracijos patarėjas A. Gražulis parodė, kad ir Lietuvoje savivaldybės turi daug galimybių sėkmingai rengti ir įgyvendinti decentralizuoto bendradarbiavimo projektus tiek su nevyriausybinėmis organizacijomis, tiek su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, tiek ir su savivaldybėmis iš Prancūzijos ar kitų šalių. Visus labai sudomino nuo 2014 metų atsiveriančios naujos galimybės gauti finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų bendruomenių veiklos iniciatyvų projektams. Be 8 mln. litų, kurie kasmet vietos bendruomenių savivaldos plėtrai skiriami iš Socialinės apsaugos ministerijos programos, dar apie 20 mln. litų parama iš ES struktūrinių fondų ženkliai prisidėtų prie Lietuvos kaimo ir miesto nevyriausybinių organizacijų stiprinimo, prie  kaimo ir miesto vietos bendruomenių savivaldos didinimo.

Svečias iš Prancūzijos P. Pougnaud pasidžiaugė, kad seminaras buvo sėkmingas. Jis sakė: „Retai taip būna, kad seminarai ar konferencijos baigiasi taip sėkmingai. Sėkmingai, nes seminarui besibaigiant jau žinoma, kokių konkrečių veiksmų reikia imtis iškeltoms ir aptartoms problemoms spręsti.“  Ir iš ties Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos vadovai  seminaro pabaigoje buvo pakviesti susitikti su J. E. Prancūzijos ambasadore M. Berniau ir dalykinio pokalbio metu aptarti bendradarbiauti dėl paramos suteikimo Lietuvos savivaldybėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, rengiant ir įgyvendinant decentralizuoto bendradarbiavimo ir dalyvaujamosios demokratijos plėtros projektus.

„Nereikia bijoti diskutuoti, kalba taip pat neturėtų būtų kliūtis bendradarbiaujant ir dalinantis patirtimi, viską galima padaryti ir viską pasiekti, jei turėsime tikslą ir norą jį siekti.“ – kalbėjo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas, apibendrindamas konferenciją.

 

Algirdas Astrauskas,

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto patarėjas