Buhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaGyvenimo ritmu

Nuomos teisiniai santykiai Jungtinėje Karalystėje

07/12/2013

Taip pat skaitykite

Susipažinkite - "Nojus" band King Unique pasirodymą Londone, Studio338 š.m Balandžio 20 d „Mes visi detektyvus įsivaizduojame taip...“ Justina Čereškaitė:„Visuomet labiau mėgau žvelgti pro objektyvą, o ne į jį“

 

Jungtinėje Karalystėje yra trys pagrindiniai nuomos paslaugų teikėjų tipai: privatūs patalpų savininkai, vietos savivaldybės ir aprūpinimo būstu asociacijos. Pagal tai išsiskiria ir du nuomos tipai: viešojo ir privačiojo sektoriaus nuoma. Informaciją apie viešojo ir privačiojo sektoriaus  nuomą (angl. public sector renting) teikia Piliečių konsultavimo biurai (angl. „Citizens Advice Bureau“, CAB).

Į ką atkreipti dėmesį nuomojantis būstą

Prieš pasirašant sutartį patartina pasidomėti, ar sutartį pasirašote su tikruoju būsto savininku, ar būstas neturi kitokių suvaržymų, kad išsinuomojus netektų išsikraustyti, jei būstą išnuomoja netikrasis savininkas ar įgaliotas savininko asmuo. Svarbu sutartimi kuo aiškiau apsibrėžti teises ir pareigas. Atkreipkite dėmesį į tokias sutarties sąlygas: kokią atsakomybę prisiimate kaip nuomininkas už patalpoms padarytą žalą, kokios sąlygos yra keliamos nutraukiant sutartį anksčiau nesuėjus terminui, kas bus atsakingas ir mokės už tam tikrų įrenginių gedimus. Papildomai galima sudarytą inventoriaus sąrašą, kokie daiktai yra patalpoje, kad išsikeliant savininkas negalėtų priekaištų dėl dingusių daiktų, kurių bute gal būt net nebuvo, patikrinkite ar teisingai surašytas inventoriaus sąrašas. Žinoma, patikrinkite ar sutartyje gerai nurodyta nuomos kaina ir užstato dydis, kitos su užstatu susijusios aplinkybės aptariamos toliau.

Apie nuomotojo įsipareigojimus

Būsto savininkas visada privalo užtikrinti, kad gyvenamojo būsto kokybė visada būtų tinkama. Įsitikinkite, kad sutartyje numatyta sąlyga, kad už privalomą buto remontą bus atsakingas savininkas. Privatūs patalpų savininkai paprastai išnuomoja savo nekilnojamąjį turtą už rinkos kainą, o jų teisė kelti nuomos kainą priklauso nuo nuomos tipo.

Galite susisiekti su vietos savivaldybe ir pasiteirauti, ar ji turi akredituotų vietovės nuomojamo turto savininkų sąrašą. Jei nuomotojas elgiasi nesąžiningai visada galite kreiptis į vietos savivaldybę, ji turi teisinių galių galinčių jums padėti apsiginti nuo nesąžiningo nuomotojo.

Dėl užstato nuomojantis būstą

Jei nuomojatės turtą, jo savininkas gali paprašyti užstato (angl. „deposit“). Paprastai užstatas grąžinamas paliekant turtą, jeigu buvo laikytasi sutarties sąlygų. Siekiant užtikrinti sąžiningą patalpų savininkų elgesį su nuomininkais, JK veikia nuomos užstato apsaugos sistema. Taip pat patikrinkite, ar nuomos sutartyje nurodyta:

·  kokio dydžio užstatas imamas ir kur jis laikomas;

·  kokiais atvejais galima iš užstato išskaityti pinigų (už nesumokėtą nuomos mokestį arba sugadintą turtą);

·  kada užstatas bus grąžintas.

Nuomos užstato apsaugos sistema (angl. „Tenancy Deposit Protection“) užtikrina, kad:

·  tinkamu laiku atgausite visą užstatą arba jo dalį;

·  bus lengviau išspręsti bet kokius ginčus su patalpų savininku arba agentu;

·  jei patalpų savininkai ir nuomos agentai nuomos užstato neišsaugo, nuomininkui jie turės grąžinti triskart didesnę sumą. 

Būsto savininkas negali reikalauti dalies užstato jei, pavyzdžiui, nuomojatės būstą ketverius metus ir susidėvėjo kilimai, reikia perdažyti sienas. Tai vadinama „Fair Wear & Tear“, t.y. būklė pasikeičia laikui bėgant, o ne dėl jūsų kaltės.

Dėl iškeldinimo

Jei buto savininkas nori jus iškeldinti, visų pirma jis turi jus apie tai įspėti ir suteikti jums laiko išsikelti, žinoma, turi nurodyti ir priežastį dėl kurios jus norima iškeldinti. Jei jūs atsisakysite išsikelti, tuomet savininkas gali kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo jūs būsite iškeldintas.

Jei savininkas jums nesuteikia laiko susirasti kitą būstą ir reikalauja išsikelti tuoj pat ir jei manote, kad patalpų tai yra daroma neteisėtai (jei nepažeidėte nuomos sutarties ir nesuprantate, kodėl savininkas taip elgiasi), galite kreiptis į vietos savivaldybę. Taip pat galite kreiptis patarimo į teisės centrą (angl. „law centre“), aprūpinimo būstu pagalbos centrą (angl. „housing aid centre“), Piliečių konsultavimo biurą arba advokatą (angl. „solicitor“). 

Iškilus bet kokioms problemoms dėl nuomos teisinių santykių, galite kreiptis į Piliečių konsultavimo biurą, kuris teikia informaciją apie problemas, su kuriomis galima susidurti nuomojantis būstą, pvz., nesutarimai su patalpų savininku, saugumas ir sąskaitos už komunalines paslaugas ir kt. ir padeda surasti tinkamus sprendimus, kaip jas išspręsti.

VŠĮ „Atgauk algą“