Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaEmigranto užrašai

Svarbu užtikrinti, kad į gimtąsias šalis grįžtantiems migrantams būtų suteikta efektyvi pagalba

26/06/2013

Taip pat skaitykite

Prof. E. Aleksandravičiaus knygoje – apie lietuvių migraciją ANTANO ŠILEIKOS KNYGOS "POGRINDIS" PRISTATYMAS Egidija Bailie: „Puoselėjusi savo hobį ir sukaupusi žinias, visą tai paverčiau nuosavu verslu“ Interviu su Kelias į žvaigždes dalyve – Ramune Gaigalaite

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro organizuotose regioninėse konsultacijos akcentuota tarptautinio bendradarbiavimo svarba

Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras, įgyvendindamas Europos grąžinimo fondo remiamą projektą „Grįžtu namo IV“, gegužės pabaigoje organizavo regionines konsultacijas su kitų šalių TMO biurų atstovais. Konsultacijose, kuriose buvo aptartos savanoriško grįžimo ir reintegracijos pagalbos migrantams programos, dalyvavo atstovai iš Afganistano, Gruzijos, Rusijos, Kirgizijos ir Lenkijos.

Jau daugiau nei trisdešimtmetį Tarptautinės Migracijos Organizacija visame pasaulyje teikia pagalbą migrantams, norintiems sugrįžti į savo gimtąsias šalis. TMO biuro darbuotojai ne tik rūpinasi jų sėkmingu grįžimu namo, bet ir teikia reintegracijos pagalbą jų kilmės šalyse. Lietuvoje šios veiklos yra vykdomos jau 15 metų, nuo 2010 metų veiklos finansuojamos Europos grąžinimo fondo lėšomis. Per pastarąjį laikotarpį savanoriškai į kilmės šalis su TMO pagalba grįžo beveik 200 migrantų iš 28 pasaulio valstybių.

Savanoriško grįžimo ir reintegracijos programos vykdomos daugelyje Europos ir pasaulio TMO biurų. Norint, kad į gimtąsias šalis grįžtantiems migrantams būtų suteikta efektyvi ir naudinga pagalba,  yra labai svarbu užtikrinti glaudų priimančiosios ir kilmės valstybių bendradarbiavimą. Vilniuje vykusiose regioninėse konsultacijose dalyvavę TMO atstovai iš Afganistano, Gruzijos, Rusijos, Kirgizijos pristatė ekonominę, socialinę ir politinę savo šalių situaciją. Taip pat išsamiai papasakojo, kokios galimybės laukia sugrįžtančių migrantų jų kilmės valstybėse ir su kokiais sunkumais dažniausiai jiems tenka susidurti. TMO atstovai dalinosi patirtimi vykdant savanoriško grįžimo bei reintegracijos programas ir skyrė daug laiko diskusijoms apie sklandaus ir efektyvaus  bendradarbiavimo ateityje užtikrinimą.

Konsultacijų metų buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad dažnai priimančiose šalyse dirbantys specialistai, neturi pakankamai informacijos apie situaciją migrantų kilmės valstybėse. Todėl glaudus bendradarbiavimas tarp skirtingose šalyse įsikūrusių TMO biurų yra būtinas siekiant užtikrinti efektyvią reintegracijos pagalbą į namus sugrįžusiems migrantams. Dalyviai pabrėžė ir partnerinių organizacijų svarbą.  Kartu su Gruzijos TMO biuro programų koordinatore Vilniuje lankėsi ir Gruzijos Darbo, sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijos atstovas David Okropiridze. Jis pristatė išsamią Gruzijos darbo rinkos formavimo strategiją, kurioje atskiras dėmesys yra skiriamas ir namo grįžtantiems Gruzijos piliečiams. Apie glaudų bendradarbiavimą su Maskvos TMO biuru pasakojo konsultacijose dalyvavusi Ingušijos (Rusija) nevyriausybinės organizacijos „Vesta“ vadovė Lyela Dzeytova. Su šia organizacija TMO bendradarbiauja jau ne vienerius metus, siekiant užtikrinti integracijos pagalbos teikimą Šiaurės Kaukazo regione.

Regioninių konsultacijų dalyviai taip pat susitiko su Užsieniečių registracijos centro (URC) vadu pulkininku Remigijumi Voliku bei Pabradėje įsikūrusiame centre gyvenančiais užsienio šalių piliečiais. Nelegaliai šalyje esantys užsieniečiai bei čia laikinai gyvenantys prieglobsčio prašytojai turėjo galimybę visą informaciją apie savanoriško grįžimo programą išgirsti savo gimtąja kalba, o TMO biurų atstovai – susipažinti su URC struktūra, taisyklėmis bei  savanoriškų grąžinimų procedūrų tvarka.

Regioninės konsultacijos buvo suorganizuotos įgyvendinant Europos grąžinimo fondo 2011 m. nacionalinės metinės programos projektą „Grįžtu namo IV“. Projekto veiklos finansuojamos Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO), įkurta 1951 metais, yra tarptautinė nepolitinė humanitarinė organizacija, kuri siekia paveikti migracinius procesus taip, kad jie būtų naudingi tiek migrantams, tiek visuomenėms.  Lietuvoje TMO biuras Vilniuje veikia nuo 1998-ųjų metų.  

Viktorija Pranevičiūtė
Savanoriško grįžimo ir reintegracijos programos koordinatorė
Tarptautinė Migracijos organizacija Vilniaus biuras